Indkaldelse til generalforsamling 2024 i Fri Natur 

Lørdag den 16. marts 2024 – kl. 13:00

Parkering: Alfarvejen 13, Osted, 4320 Lejre


Hermed endelig dagsorden for Fri Naturs anden generalforsamling. Bestyrelsen ser frem til at se jer i mødelokalet Lauringe, Osted Kulturhus i naturskønne omgivelser midt på Sjælland. Generalforsamlingen bliver også en chance for, at vi kan møde hinanden og dele vores glæde ved naturen – og ikke mindst komme med ideer til fremtiden for Fri Natur.

Deltagelse:
Medlemskab vil blive checket ved indgangen – ikke-medlemmer vil blive bortvist af vores dørmand.

Kun betalende medlemmer har adgang og stemmeret til generalforsamlingen – indbetal derfor kontingent for 2024 senest 14. Marts.
(2025 kontingentet fastsættes på generalforsamlingen under pkt. 5)

Anfør venligst fulde navn eller mailadresse. Indbetal 100 kroner til:
MobilePay: 159981 … eller … Bank: Middelfart Sparekasse 1687-3233007446

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning og godkendelse
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  Pause Oplæg om status på naturnationalparker og urørt skov, herunder lokale bestyrelser.

  4. Behandling af indkomne forslag  

    Forslag til ændring af pgf 7 i vedtægterne, stilles af bestyrelsen


Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer og leder foreningen mellem to generalforsamlinger. Bestyrelsen udgøres af 5 medlemmer, som sidder for to år. Der vælges 3 suppleanter til bestyrelsen, som vælges hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer – og kan om nødvendigt supplere sig selv i valgperioden.
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden, nedsætter de nødvendige udvalg og involverer så mange medlemmer som muligt i foreningens udvikling.

Bestyrelsens sammensætning og valgperiode:

Bestyrelsesmedlem 1 Sidder 2 år. Vælges på lige år
Bestyrelsesmedlem 2 Sidder 2 år. Vælges på ulige år
Bestyrelsesmedlem 3 Sidder 2 år. Vælges på lige år
Bestyrelsesmedlem 4 Sidder 2 år. Vælges på ulige år
Bestyrelsesmedlem 5 Sidder 2 år. Vælges på lige år

Suppleant 1 Vælges hvert år
Suppleant 2 Vælges hvert år
Suppleant 3 Vælges hvert år

De eksisterende vedtægters pgf. 7 ses her
https://frinaturdanmark.dk/
 

 1. Fastsættelse af kontingent

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
 • Joachim Parbo – valgt for 2 år i 2023 
 • Simone Azalie – modtager ikke genvalg
 • Michelle Husted – modtager ikke genvalg
 • Bodil Jørgensen – modtager ikke genvalg
 • May Nordstrand – stiller op til bestyrelsen (bestyrelsesmedlem, valgt som suppleant i 2023)
 • Jens Kerrn – modtager ikke genvalg

 

Nye kandidater:
 

 • Kirsten Humble (Holbæk)
 • Marianne Bruhn Andersen (Djursland)
 • Tenna Landsperg (Allerød)
 • Jeanette Svensson (Lolland Falster)
 • Majbritt Westh (Bidstrup / Bornholm)
 1.  Valg af suppleanter
 2. Valg af revisor
  Kandidat: Lene S.Steen 
 3. Evt.


Der kan købes drikkevarer/kage og Fri Natur klistermærker til bilen undervejs.

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig dag i Osted.  

 

Bestyrelsen