Vælg en side

Mere Natur Uden Hegn

 

Naturnationalparker vil betyde en voldsom begrænsning
i muligheden for oplevelser i vores fælles natur.

Om os

Bliv Medlem

FRI NATUR…

Er en landsdækkende forening, som arbejder for fri, varieret og tilgængelig natur uden hegn.

Fri Natur er medlemsstyret med en årlig generalforsamling, og vi håber med foreningen at kunne starte en slagkraftig folkelig bevægelse, som arbejder for klimaet og fremtiden for den danske natur.

Den seneste regering har sat voldsomme forandringer i gang. Det er sket på et tvivlsomt videnskabeligt grundlag med et mangelfuldt forarbejde – og uden reelt at inddrage lokalbefolkningen. Fri Natur vil derfor søge at etableringen af naturnationalparker inddrager relevante erfaringer, faggrupper, etableret videnskab – samt de lokale i processen.

Fri Natur vil bidrage til debatten og arrangere foredragsrækker, borgermøder, skrive høringssvar, skrive debatindlæg, påvirke beslutningstagerne m.m.

Fri Natur er klageberettiget i miljøsager – dvs. sager, der vedrører natur. Finder Fri Natur, at planer og projekter kan gøre varig skade på naturen, kan Fri Natur vælge at klage til de relevante myndigheder. Det gælder også, hvis Fri Natur finder, at adgangen til naturen hindres unødigt eller bliver forbundet med farer.

Fri Natur vil arbejde for, at der skabes større sammenhængende naturområder, der er tilgængelige for friluftslivet og med fri bevægelighed for vildtet.

Desuden vil Fri Natur arbejde for, at naturpleje og skovdrift skal ske med hensyntagen til klima og arternes mangfoldighed.

Fri Natur arbejder lige nu med at organisere relevante faggrupper, som kan komme med faglige input til kommuner og stat – og være vidensbank for lokalgrupperne. Derfor er dyrlæger, forstfolk, landmænd og biologer m.v. velkomne til at tilbyde sig med henblik på at deltage i arbejdet.

Formål

Fri Natur

arbejder for fri, varieret og tilgængelig natur.

Fri Natur

arbejder for større og sammenhængende naturområder i Danmark.

Fri Natur

betragter ikke hegnede arealer som vild natur.

Fri natur

arbejder for levevilkårene og den frie bevægelighed for det naturligt forekommende vildt.

Fri Natur

tager afstand fra storskala natureksperimenter, herunder indhegnede naturnationalparker, der fjerner habitater og begrænser friluftslivets reelle adgang.

Fri Natur

arbejder for, at ændringer eller etablering af natur, er baseret på bredt funderede videnskabelige retningslinjer, hensyn til klima, praktiske erfaringer og lokal forankring.

Nyheder

10

Mar

Hest & Rytter Messe i Herning

Du kan allerede møde Fri Natur på den store Hest & Rytter Messe i Herning den 10. til den 13. Marts i på standen Fri Natur – Frie Skove. Messen har 50.000+ besøgende.

Vi står sammen med Dyrlæge, Lotte Bøgedal fra Skodborg Heste-Praksis – og Bevar de danske skove. Du kan finde os i Hal J – stand nr. 7178

Forside

af | mar 9, 2022

Forside

af | mar 9, 2022

Naturen er en del af livet