Vælg en side

Mere Natur Uden Hegn

 

Naturnationalparker vil betyde en voldsom begrænsning
i muligheden for oplevelser i vores fælles natur.

Om os

Bliv Medlem

Fri Natur

– er en ny landsdækkende forening, som arbejder for fri, varieret og tilgængelig natur uden hegn

Fri Natur er dannet for at samle de lokale Nej til naturnationalparkgrupper til en landsdækkende forening med een stemme. Foreningen er medlemsstyret med en årlig generalforsamling, og vi håber med foreningen at kunne starte en slagkraftig folkelig bevægelse, som arbejder for klimaet og fremtiden for den danske natur.

Regeringen har sat voldsomme forandringer i gang. Det er sket på et tvivlsomt videnskabeligt grundlag med et mangelfuldt forarbejde – og uden reelt at inddrage lokalbefolkningen. Fri Natur vil derfor arbejde for, at etableringen af naturnationalparker skal sættes på pause, og at relevante erfaringer, faggrupper, etableret videnskab – samt de lokale inddrages i arbejdet.

Fri Natur vil bidrage til debatten og arrangere foredragsrækker, indrykke annoncer, skrive debatindlæg, påvirke beslutningstagerne m.m.

Fri Natur vil arbejde for, at der skabes større sammenhængende naturområder, der er tilgængelige for friluftslivet og med fri bevægelighed for vildtet. Desuden vil Fri Natur arbejde for, at der kun er een lov om dyrevelfærd – og at skovdrift skal ske med hensyntagen til klima og arternes mangfoldighed.

Fri Natur arbejder lige nu med at organisere relevante faggrupper, som kan komme med faglige input til kommuner og stat – og være vidensbank for lokalgrupperne. Derfor er dyrlæger, forstfolk, landmænd og biologer m.v. velkomne til at tilbyde sig med henblik på at deltage i arbejdet.

Formål

Fri Natur

arbejder for fri, varieret og tilgængelig natur.

Fri Natur

arbejder for større og sammenhængende naturområder i Danmark.

Fri Natur

betragter ikke hegnede arealer som vild natur.

Fri natur

arbejder for levevilkårene og den frie bevægelighed for det naturligt forekommende vildt.

Fri Natur

tager afstand fra storskala natureksperimenter, herunder indhegnede naturnationalparker, der fjerner habitater og begrænser friluftslivets reelle adgang.

Fri Natur

arbejder for, at ændringer eller etablering af natur, er baseret på bredt funderede videnskabelige retningslinjer, hensyn til klima, praktiske erfaringer og lokal forankring.

Nyheder

10

Mar

Hest & Rytter Messe i Herning

Du kan allerede møde Fri Natur på den store Hest & Rytter Messe i Herning den 10. til den 13. Marts i på standen Fri Natur – Frie Skove. Messen har 50.000+ besøgende.

Vi står sammen med Dyrlæge, Lotte Bøgedal fra Skodborg Heste-Praksis – og Bevar de danske skove. Du kan finde os i Hal J – stand nr. 7178

Natur er en del af vores liv