Vælg en side

Mere natur uden hegn 

Nyheder 

Indkaldelse til generalforsamling 2023
i Fri Natur

Lørdag den 18. marts 2023 – kl. 13:00

Restauranten på Aarhus Cyklebane,
Jyllands Alle 79, 8000 Aarhus C


Hermed indkaldelse til Fri Naturs første generalforsamling. Bestyrelsen ser frem til at se jer i restauranten på Aarhus Cyklebane.

Generalforsamlingen bliver også en chance for, at vi kan møde hinanden og dele vores glæde ved naturen – og ikke mindst komme med ideer til fremtiden for Fri Natur.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt 2 uger før generalforsamlingen. Senest d. 2. marts 2023.

Indkomne forslag og endelig dagsorden offentliggøres på sociale medier samt på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen. Dvs. 9. marts 2023.

Medlemskab vil blive checket ved indgangen i forhold til stemmeret på generalforsamlingen. 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning og godkendelse.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

  Pause Oplæg: naturnationalparker og urørt skov – lovgrundlag og klager

  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisor.
  9. Evt.


Der kan købes drikkevarer/kage undervejs

Der er mulighed for overnatning for max 14 pers. Kontakt frinaturdanmark@gmail.com

Kontingent

Hvis du endnu ikke har indbetalt kontingent for 2023, så bedes du indbetale kr. 100 inden d. 10. marts 2023. Anfør venligst fulde navn.

 

MobilePay: 903553

Bank: Middelfart Sparekasse 1687-3233007446

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig dag i Aarhus.  

På vegne af Bestyrelsen 

 

Joachim Parbo, Formand

 

30.01.2023

Planer om Urørt Skov trækkes tilbage efter klage
Foreningen Fri Natur har klaget over, at Naturstyrelsens forvaltningsplaner for urørt skov for Jægersborg Hegn, Svinkløv Klitplantage og Silkeborg Vesterskov er i strid med EUs Habitatdirektiv og Miljøvurderingsloven. Det har fået Naturstyrelsen til at trække forvaltningsplanerne tilbage. læs mere på vores facebookside Fri Natur
kortlink.dk/facebook/2hzm3 

 

12.01.2023

Borgermøde – Naturen i Tranum

Den 1. februar blev der afholdt borgermøde om fremtiden for naturen i Tranum Klitplantage – og planerne for den indhegnede naturnationalpark.
Hvad er det unikke ved naturen i Tranum ?
Hvordan bevares naturen og den reelle adgang ?
Hvad er alternativet til rewilding og projektplanen for naturnationalparken ?

Knap 300 mødte op til mødet, og det blev ses online af ca. 100 personer.

https://www.facebook.com/events/831209201307047

Borgermødet var arrangeret af: Fri Natur, Bevar de danske skove og

Facebook-gruppen “Ja tak til natur NEJ TAK til en indhegnet naturnationalpark i Tranum”

Vi arrangere også gerne et borgermøde i nærheden af din kommende naturnationalpark

 

 

 

Fri Natur er taknemmelig for jeres donation

Kontakt

Er du interesseret i at bidrage til foreningens arbejde kan du kontakte os på mobil
5332 5062 (mellem 12 -20)

MobilePay 903553
Konto: 1687-3233007446

– eller Mail frinaturdanmark@gmail.com

Du kan også finde os her: 

https://www.facebook.com/frinatur/ 

https://m.facebook.com/groups/frinaturdk/announcements/ 

https://www.linkedin.com/company/fri-natur/ 

Det tager tid at opbygge en ny organisation baseret på frivillige – og vi håber på jeres tålmodighed og engagement.

Forside

mar 9, 2022

Naturnationalparker

Den seneste regering har sat store forandringer i gang i naturen. Det er sket på et tvivlsomt videnskabeligt grundlag med et mangelfuldt forarbejde – og uden reelt at inddrage lokalbefolkningen. Fri Natur vil derfor søge at etableringen af naturnationalparker inddrager relevante erfaringer, faggrupper, etableret videnskab – samt de lokale i processen.

Naturen er en del af livet