Om os 

Fri Natur er en landsdækkende forening, som arbejder for fri, varieret og tilgængelig natur uden hegn. Se også foreningens vedtægter.

Fri Natur er medlemsstyret med en årlig generalforsamling, og vi håber med foreningen at kunne starte en slagkraftig folkelig bevægelse, som arbejder for klimaet og fremtiden for den danske natur.
Den seneste regering har sat voldsomme forandringer i gang. Det er sket på et tvivlsomt videnskabeligt grundlag med et mangelfuldt forarbejde – og uden reelt at inddrage lokalbefolkningen. Fri Natur vil derfor søge at etableringen af naturnationalparker inddrager relevante erfaringer, faggrupper, etableret videnskab – samt de lokale i processen.
Fri Natur bidrager til fremtiden for vores fælles natur med foredragsrækker, borgermøder, høringssvar, debatindlæg,  kontakt til beslutningstagerne m.m.
Fri Natur er klageberettiget i miljøsager – dvs. sager, der vedrører natur. Finder Fri Natur, at planer og projekter kan gøre varig skade på naturen, kan Fri Natur vælge at klage til de relevante myndigheder. Det gælder også, hvis Fri Natur finder, at adgangen til naturen hindres unødigt eller bliver forbundet med fare.
Fri Natur vil arbejde for, at der skabes større sammenhængende naturområder, der er tilgængelige for friluftslivet og med fri bevægelighed for vildtet.
Desuden vil Fri Natur arbejde for, at naturpleje og skovdrift skal ske med hensyn til klima og arternes mangfoldighed.

Fri Natur arbejder lige nu med at organisere relevante faggrupper, som kan komme med faglige input til kommuner og stat – og være vidensbank for lokalgrupperne. Derfor er dyrlæger, forstfolk, landmænd og biologer m.v. velkomne til at tilbyde sig med henblik på at deltage i arbejdet.
Fri Naturs klager bremsede arbejdet med naturnationalparkerne Gribskov og Fussingø i et år – og arbejdet fortsætter.

 

Bestyrelse

BESTYRELSESMEDLEMMER:

Formand:
Joachim Parbo, Aarhus

Kasserer:
Kirsten Humble, Holbæk

Intern/ekstern kommunikation:
May Nordstrand, Næstved

Jura, Forsikring:
Marianne B. Andersen, Mols

Grafisk kommunikation:
Tenna Nørgaard, Allerød

 

SUPPLEANTER:

Jeanette Svensson

Forskning: Troels Dalberg

Ulykker: Ebbe Andresen

– – –

Fri Natur består af naturelskere fra hele Danmark, herunder aktive frivillige og fagpersoner fra forskellige områder – i alt ca. 1000 medlemmer.

Har du interesse i at deltage i arbejdet, så hører vi gerne fra dig.

 

Naturen er en del af livet