Om os 

Fri Natur er en landsdækkende forening, som arbejder for fri, varieret og tilgængelig natur uden hegn. Se også foreningens vedtægter.

Fri Natur er medlemsstyret med en årlig generalforsamling, og vi håber med foreningen at kunne starte en slagkraftig folkelig bevægelse, som arbejder for klimaet og fremtiden for den danske natur.
Den seneste regering har sat voldsomme forandringer i gang. Det er sket på et tvivlsomt videnskabeligt grundlag med et mangelfuldt forarbejde – og uden reelt at inddrage lokalbefolkningen. Fri Natur vil derfor søge at etableringen af naturnationalparker inddrager relevante erfaringer, faggrupper, etableret videnskab – samt de lokale i processen.
Fri Natur vil bidrage til debatten og arrangere foredragsrækker, borgermøder, skrive høringssvar, skrive debatindlæg, påvirke beslutningstagerne m.m.
Fri Natur er klageberettiget i miljøsager – dvs. sager, der vedrører natur. Finder Fri Natur, at planer og projekter kan gøre varig skade på naturen, kan Fri Natur vælge at klage til de relevante myndigheder. Det gælder også, hvis Fri Natur finder, at adgangen til naturen hindres unødigt eller bliver forbundet med farer.
Fri Natur vil arbejde for, at der skabes større sammenhængende naturområder, der er tilgængelige for friluftslivet og med fri bevægelighed for vildtet.
Desuden vil Fri Natur arbejde for, at naturpleje og skovdrift skal ske med hensyntagen til klima og arternes mangfoldighed.
Fri Natur arbejder lige nu med at organisere relevante faggrupper, som kan komme med faglige input til kommuner og stat – og være vidensbank for lokalgrupperne. Derfor er dyrlæger, forstfolk, landmænd og biologer m.v. velkomne til at tilbyde sig med henblik på at deltage i arbejdet.
Fri Naturs klager har sat arbejdet med naturnationalparkerne Gribskov og Fussingø på pause – Klagerne har fået opsættende virkning.

 

Hvem er vi

 

Bestyrelsen består af: 

Formand: Joachim Parbo, Aarhus gruppen

Kasserer: Lene Stentoft, Fussingø gruppen

Sekretær: Pia Slot, Thy gruppen

Bestyrelsesmedlem: Malene Thune, Fussingø gruppen

Bestyrelsesmedlem: Jane Toubro, Mols gruppen

Bestyrelsesmedlem: Bodil Jørgensen, Gribskov gruppen

 Bestyrelsesmedlem: Hans Boye, Fussingø gruppen

Orlov: Simone Azalie, Almindingen

Suppleant: May Nordstrand

Suppleant: Lone Drewes

Derudover består vi af en masse flittige frivillige, fagpersoner til sparring, og vores næsten 1.000 medlemmer.  

 

Naturen er en del af livet