Landzonetilladelse til usædvanligt hegn

AFGØRELSE

i klagesag om Randers Kommunes afgørelse om, at etablering af hegn og færiste til Naturnationalpark Fussingø, ikke kræver landzonetilladelse.

Randers Kommune traf den 17. januar 2023 afgørelse om, at etablering af hegn og færiste til brug for Naturnationalpark Fussingø, ikke kræver landzonetilladelse.

Foreningen Fri Natur har klaget over afgørelsen. I denne afgørelse har Planklagenævnet behandlet følgende spørgsmål:

  • Om forholdet kræver landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1.

Planklagenævnet ophæver afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder.

Læs mere her

Naturen er en del af livet