Landzonetilladelse til usædvanligt hegn

Landzonetilladelse til usædvanligt hegn

Landzonetilladelse til usædvanligt hegn AFGØRELSE i klagesag om Randers Kommunes afgørelse om, at etablering af hegn og færiste til Naturnationalpark Fussingø, ikke kræver landzonetilladelse. Randers Kommune traf den 17. januar 2023 afgørelse om, at etablering af hegn...